Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021

Προς τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, ρεύματος και συνδρομητικής τηλεόρασης...

Σύμφωνα με τη Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996 οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας είναι οι ακόλουθες:➤ Κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00.
➤ Θερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου. 


Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30.
Χειμερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα, από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.

* Φωτογραφία από FunkyFocus από το Pixabay