Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δίου-Ολύμπου με τηλεδιάσκεψη στις 23/04/2021

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δίου-Ολύμπου, ημέρα Παρασκευή 23/04/2021 και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1.       

Έγκριση έκθεσης Α΄ Τριμήνου

Εισήγηση: Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Ταμειακής Διαχείρισης

2.       

Λήψη απόφασης για συναίνεση στη συνέχιση μισθώσεων δημοτικών εκτάσεων για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) για το έτος 2021

Εισήγηση: Τμήμα  Εσόδων – Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

3.       

Εκμίσθωση ή μη δημοτικής έκτασης με αρ. 149 τεμάχιο εμβαδού 1.240,00τ.μ. στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ» της Κοινότητας Καρίτσας, για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Διονύσιος Φόλιος

4.       

Παραίτηση τακτικού μέλους του Δ.Σ. της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. και αντικατάσταση αυτού.

Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος Νικόλαος Λαμπονίκος

5.       

Παραίτηση τακτικού μέλους του Δ.Σ. της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. και αντικατάσταση αυτού.

Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος Νικόλαος Λαμπονίκος

6.       

Παραχώρηση έκτασης 25.965,60τ.μ. στον «ΤΟΕΒ ΕΝΙΠΕΑ» για κατασκευή ταμιευτήρα.

Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

7.       

7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

Εισήγηση: Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Ταμειακής Διαχείρισης

8.       

Τροποποίηση της  120/2019 ΑΔΣ

Εισήγηση: Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Ταμειακής Διαχείρισης

9.       

Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση  παιδικού σταθμού.

Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ. Κωνσταντίνος Σαμαράς