Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

Ερώτηση του βουλευτή Πιερίας Ζήση Ζάννα για τη μετάκληση των εποχιακών εργατών γης και των αλιεργατών
Τη διευκόλυνση της διαδικασίας μετάκλησης των εποχιακών εργατών γης και των αλιεργατών ώστε να επιλυθούν τα χρόνια ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι αλιείς της χώρας μας, θέτει με ερώτησή του στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ο βουλευτής Πιερίας Ζήσης Ζάννας.
Στην ερώτηση που συνυπογράφουν και άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τονίζεται η ανάγκη να εξορθολογιστεί το καθεστώς της μετάκλησης των εποχιακών εργατών, καθώς το υψηλό κόστος που καλείται να πληρώσει ο παραγωγός οδηγεί στην παράνομη απασχόληση εργατών με τουριστική βίζα, γεγονός που προκαλεί ζημιά και στα δημόσια έσοδα.

Επίσης, ο κ. Ζάννας ζητά την αύξηση του αριθμού των εποχιακών μετακλητών εργατών γης που εγκρίνονται ανά Περιφερειακή Ενότητα, καθώς με την ισχύουσα νομοθεσία δεν αντιμετωπίζονται οι ανάγκες απασχόλησης ικανού αριθμού εργατών γης.
Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο βουλευτής και στην έλλειψη προγραμματισμού και πρόβλεψης αλιεργατών για το νομό Πιερίας, που απασχολούνται στις μυδοκαλλιέργειες και τις ιχθυοκαλλιέργειες.

 ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΘΕΜΑ:  Καθεστώς μετάκλησης εποχιακών εργατών γης και αλιεργατών.

Μετά την ψήφιση των νόμων 4018/2011 και 4251/2014 η νόμιμη απασχόληση μετακλητών εργατών γης έχει μειωθεί δραματικά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην Πιερία το 2011 οι αιτήσεις για μετακλητούς εργάτες έφταναν τις 2000 ενώ το 2014 ήταν μόνο 60 καθώς το κόστος ήταν αποτρεπτικό (αγγίζει τα 370 ανά δίμηνο για κάθε εργάτη). Το κενό αυτό καλύφθηκε με εργάτες οι οποίοι χρησιμοποίησαν τουριστικές βίζες, με αποτέλεσμα το Υπουργείο να μην εισπράττει τα προσδοκώμενα έσοδα και να ευνοείται η παράνομη απασχόληση, αφού οι εργάτες αυτοί είναι απαραίτητοι καθώς δεν επαρκεί η εγχώρια εργατική δύναμη. Παρόμοια φαινόμενα παρατηρήθηκαν σε νομούς της Κ. Μακεδονίας όπως η Ημαθία και η Πέλλα αλλά και σε ολόκληρη την επικράτεια.
Επίσης σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 250/2015) και κινείται σε θετική κατεύθυνση χαρτογραφώντας την εποχιακή εργασία στη χώρα, δίδεται εξάμηνη άδεια παραμονής σε εποχιακούς μετακλητούς εργάτες γης ενώ καθορίζεται επακριβώς και ο αριθμός των αδειών αυτών ανά Περιφερειακή Ενότητα.
Ωστόσο στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας υπολογίστηκαν 618 εργάτες γης με δυνατότητα προσαύξησης κατά 10%, νούμερο αρκετά μικρό (σε σχέση με τις ανάγκες που αγγίζουν περίπου τους 2.000 εργάτες) καθώς θα δυσχεράνει τον φετινό προγραμματισμό εργασιακής ροής των παραγωγών. Πρόβλημα επίσης αποτελεί η έλλειψη προγραμματισμού και πρόβλεψης αλιεργατών για τον νομό Πιερίας καθώς απασχολείται μεγάλος αριθμός αλιεργατών στις μυδοκαλλιέργειες και τις ιχθυοκαλλιέργειες, σε κλάδους δυναμικούς που συνεισφέρουν πολλαπλά στην τοπική οικονομία.
Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1)      Αν θα υπάρξει μέριμνα ώστε να γίνει ελκυστικότερη η χρήση της διαδικασίας μετάκλησης, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο εργασίας με τουριστική βίζα.
2)      Αν θα υπάρξει διευκόλυνση στη διαδικασία μετάκλησης ώστε να μην υπάρχει επιβάρυνση των κατά τόπους πρεσβειών.
3)      Αν θα υπάρξει νέα πρόβλεψη για μετάκληση αλιεργατών για εργασία σε μυδοκαλλιέργειες και ιχθυοκαλλιέργειες σε Περιφέρειες που δεν έχει προβλεφθεί.