Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

Τώρα νεκρή πόλη η Κατερίνη, τα παντα κλειστά