Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

1ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ,ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ,ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΠΙΕΡΙΑΣ


Διαβάστε τους στόχους, διαπιστώσεις, συστάσεις και οδηγίες για τους βαμβακοπαραγωγούς:1.
Στόχοι
1.1
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης εκδίδει το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων, το οποίο απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς της Πιερίας με στόχο την ενημέρωσή τους για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.
1.2
Αφορά την περίοδο έναρξης του σταδίου της εμφάνισης των πρώτων χτενιών και την οργάνωση αποτελεσματικής αυτοάμυνας κάθε βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.
1.3
Απαιτείται ο βαμβακοπαραγωγός να παρακολουθεί τακτικά κάθε βαμβακοχώραφο με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζει τις συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας και στο σωστό χρόνο, όπως περιγράφονται παρακάτω κατά περίπτωση. Συστήνεται στους παραγωγούς συστηματική παρακολούθηση της καλλιέργειας δύο φορές την εβδομάδα.
2.
Διαπιστώσεις
2.1
Τα βαμβακόφυτα αναπτύσσονται πλήρως σε όλες τις περιοχές χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών συμβάλουν θετικά στην εξέλιξη της καλλιέργειας. Οι συχνές βροχοπτώσεις και οι χαμηλές θερμοκρασίες που ακολούθησαν τη σπορά είχαν ως αποτέλεσμα την επανασπορά (σε αρκετές περιπτώσεις και δύο φορές) μεγάλου μέρους της καλλιέργειας με αποτέλεσμα την οψίμιση  έως και δεκαπέντε ημέρες  σε κάποιες περιοχές (κυρίως στις περιοχές του Αιγινίου). Προέκυψαν  προβλήματα μικρής έκτασης από αφίδες, τετράνυχο, λύγκο και θρίπα στα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Έχει αρχίσει η πτήση των ακμαίων της πρώτης γενιάς του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού σε όλες σχεδόν τις περιοχές του νομού. Η πρώτη γενιά των πράσινου και ρόδινου αναμένεται να διαρκέσει ως και τα μέσα Ιουλίου.
2.2
Τα βαμβακόφυτα βρίσκονται στο στάδιο σχηματισμού των πρώτων χτενιών και έχουν ύψος 25-35 εκ. Τα πρώτα λουλούδια αναμένονται στις επόμενες 3-10 ημέρες.
3.
Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
3.1
Συστήνεται στους παραγωγούς να παρακολουθούν επιμελώς κάθε 3-4 ημέρες τα βαμβακόφυτά τους για τυχόν προσβολές από προνύμφες της πρώτης γενιάς του πράσινου σκουληκιού που επιβίωσαν από τα ωφέλιμα και μόνο εάν διαπιστωθεί η παρουσία προνυμφών σε ποσοστό πάνω από 6-8% (6-8 σκουλήκια ανά 100 φυτά), να εφαρμοσθεί ψεκασμός.
Η χρήση αυτή την περίοδο εντομοκτόνων μη εκλεκτικών ευρέως φάσματος καταστρέφει τα ωφέλιμα και είναι δυνατόν να προκαλέσει αύξηση του πληθυσμού των επιβλαβών εντόμων.
3.2
Συνιστάται γενική δόση άρδευσης περίπου 35 κ.μ. νερού/στρέμμα. Ιδιαίτερα σε γόνιμα εδάφη με ύψος φυτών άνω των 35 εκ., η συνιστώμενη δόση άρδευσης είναι περίπου 25 κ.μ. νερού/στρέμμα.
4.
Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
4.1
Την περίοδο αυτή συνιστάται τα χρησιμοποιούμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να ανήκουν στην κατηγορία των εκλεκτικών εντομοκτόνων. Τα σκευάσματα αυτά συστήνονται διότι η επιλογή είναι αποτελεσματική και ταυτόχρονα φιλική προς τα ωφέλιμα και το περιβάλλον.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Οι ψεκασμοί καλό είναι να γίνονται βραδινές ώρες, καθώς τα ακμαία του πράσινου και του ρόδινου
σκουληκιού είναι περισσότερο δραστήρια κατά τη διάρκεια της νύχτας.
- Τα αγροχημικά πρέπει να είναι εγκεκριμένα για τη βαμβακοκαλλιέργεια και να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας τους.
- Σε περίπτωση ψεκασμών πρέπει να ειδοποιούνται οι μελισσοκόμοι για την απομάκρυνση των κυψελών τους.
- Οι βαμβακοπαραγωγοί/χρήστες είναι οι αποκλειστικοί και μόνοι υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλεγούν και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και για λοιπούς χειρισμούς που συμβάλλουν στην αύξηση της ποσοτικής και ποιοτικής απόδοσης της καλλιέργειας.