Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΚΕ: Καπιταλισμός, ΚΑΠ της ΕΕ ξεκληρίζουν τη μικρομεσαία αγροτιά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΚΕ: Καπιταλισμός, ΚΑΠ της ΕΕ ξεκληρίζουν τη μικρομεσαία αγροτιά
Η συγκέντρωση της γης στα χέρια λίγων καπιταλιστικών επιχειρήσεων αγροτικών και άλλων με το ταυτόχρονο ξεκλήρισμα της μικρής και μεσαίας αγροτιάς είναι το αποτέλεσμα των ιστορικά ξεπερασμένων σχέσεων καπιταλιστικής παραγωγής και του εργαλείου της, της ΚΑΠ της ΕΕ.

Τα παραπάνω τόνισε η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα της ΕΕ παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συζήτηση της έκθεσης σχετικά με τη «σημερινή κατάσταση της συγκέντρωσης γεωργικής γης στην ΕΕ» επισημαίνοντας τα εξής:

Η έκθεση ομολογεί τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν οι μικροί αγρότες σε όλη την ΕΕ: το 2013 το 3,1% μόνο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ των 27 ήλεγχε το 52,2% των γεωργικών εκτάσεων, ενώ αντίθετα το 76,2% κατείχε μόνο το 11,2% της γεωργικής γης. Η ανισότητα στη χρήση γης στην ΕΕ βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με χώρες, όπως η Βραζιλία, η Κολομβία και οι Φιλιππίνες. Αναγκάζεται επίσης να αναγνωρίσει ότι «…οι ενισχύσεις της ΕΕ τείνουν σε ορισμένες περιπτώσεις να ενθαρρύνουν φαινόμενα συγκέντρωσης, δεδομένου ότι οι άμεσες στρεμματικές πληρωμές ωφελούν περισσότερο τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις και τους γεωργούς Καπιταλισμός, ΚΑΠ της ΕΕ ξεκληρίζουν τη μικρη και μεσαία αγροτιά.

Η συγκέντρωση της γης στα χέρια λίγων καπιταλιστικών επιχειρήσεων αγροτικών και άλλων με το ταυτόχρονο ξεκλήρισμα της μικρής και μεσαίας αγροτιάς είναι το αποτέλεσμα των ιστορικά ξεπερασμένων σχέσεων καπιταλιστικής παραγωγής και του εργαλείου της, της ΚΑΠ της ΕΕ. Τα παραπάνω τόνισε η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα της ΕΕ παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συζήτηση της έκθεσης σχετικά με τη «σημερινή κατάσταση της συγκέντρωσης γεωργικής γης στην ΕΕ» επισημαίνοντας τα εξής:

Η έκθεση ομολογεί τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν οι μικροί αγρότες σε όλη την ΕΕ: το 2013 το 3,1% μόνο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ των 27 ήλεγχε το 52,2% των γεωργικών εκτάσεων, ενώ αντίθετα το 76,2% κατείχε μόνο το 11,2% της γεωργικής γης. Η ανισότητα στη χρήση γης στην ΕΕ βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με χώρες, όπως η Βραζιλία, η Κολομβία και οι Φιλιππίνες. Αναγκάζεται επίσης να αναγνωρίσει ότι «…οι ενισχύσεις της ΕΕ τείνουν σε ορισμένες περιπτώσεις να ενθαρρύνουν φαινόμενα συγκέντρωσης, δεδομένου ότι οι άμεσες στρεμματικές πληρωμές ωφελούν περισσότερο τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις και τους γεωργούς που είναι ήδη καλά εγκατεστημένοι, η δε χρήση αυτών των πιστώσεων οδηγεί σε αύξηση των τιμών της γης». Αυτό είναι το αποτέλεσμα των ξεπερασμένων ιστορικά καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής που με εργαλείο την ΚΑΠ της ΕΕ επιταχύνεται το ξεκλήρισμα της μικρομεσαίας αγροτιάς και η συγκέντρωση της γης στις αγροτικές αλλά και σε άλλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Η έκθεση όμως ζητάει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα με την ενίσχυση της ΚΑΠ, που με βεβαιότητα οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη όξυνση του προβλήματος.

Η έκθεση θεωρεί «επείγον πρόβλημα» στην ΕΕ την πώληση εκτάσεων σε μη γεωργικούς επενδυτές και εταιρείες συμμετοχών, εστιάζοντας όμως την ανησυχία της στη στρέβλωση της καπιταλιστικής αγοράς, εκφράζοντας και τις αντιθέσεις ανάμεσα σε τμήματα της αστικής τάξης που δραστηριοποιούνται στην αγροτική παραγωγή και σε τμήματα του χρηματιστικού κεφαλαίου που επενδύουν σε γη. Οι προτάσεις της κινούνται στο πλαίσιο της ΚΑΠ και της καπιταλιστικής ανάπτυξης όπως: το παρατηρητήριο των εξελίξεων στη συγκέντρωση της γης, η ανταλλαγή πληροφοριών για τις νομοθεσίες των κρατών μελών στο ζήτημα της γης, ο διακριτός ορισμός σε επίπεδο ΕΕ για τον «ενεργό γεωργό» που μόνο αυτός θα δικαιούται στήριξη.

Σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται, συνδιαμορφώνοντας και υλοποιώντας αυτήν την πολιτική η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ στην Ελλάδα, οδηγώντας σε αδιέξοδο χιλιάδες αγρότες.

Μόνη πραγματική διέξοδος για τη μικρή και μεσαία αγροτιά, ώστε να παραμείνει στη γη της και να ικανοποιεί τις σύγχρονές ανάγκες της είναι με τη συμμαχία της με την εργατική τάξη, και τους αυτοαπασχολούμενους στις πόλεις, η πάλη τους ενάντια στο κεφάλαιο να συμβάλει στην ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων, για την εργατική εξουσία και οικονομία. Με κοινωνικοποιημένες τις καπιταλιστικές εκμεταλλεύσεις, τη γη, τα συγκεντρωμένα μηχανοποιημένα μέσα παραγωγής, τις κρατικές υποδομές, το εμπόριο, με άμεση ένταξή τους στον κεντρικό πανεθνικό, επιστημονικό σχεδιασμό για την οργάνωση της οικονομίας για την ανάπτυξη σε όφελος του λαού. Σε αυτή την κοινωνία, θέση έχουν οι μικρομεσαίοι αγρότες, μέσω του αγροτικού παραγωγικού συνεταιρισμού, ο οποίος θα έχει το δικαίωμα χρήσης της γης ως παραγωγικού μέσου, ενώ θα μειώνει το κόστος παραγωγής, με την κοινή καλλιεργητική φροντίδα και συλλογή των προϊόντων, αξιοποιώντας όλες τις κρατικές υποδομές. Θα εξασφαλίζεται έτσι η παραγωγή ποιοτικών και φτηνών προϊόντων, λύνοντας οριστικά το διατροφικό πρόβλημα για το λαό, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ικανοποιητικό εισόδημα στους αγρότες.

24/05/2017 Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ