Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Καλούνται όσοι υπέστησαν ζημίες σε κατοικίες (κτιριακές εγκαταστάσεις και οικοσκευή), από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία έπληξαν το Δήμο Πύδνας Κολινδρού κατά το χρονικό διάστημα 15/11/2017 έως 18/11/2017, να καταθέσουν αίτηση στον Δήμο Πύδνας Κολινδρού.


Οι αιτήσεις αφορούν αποκλειστικά:

•στο σύνολο της οικοσκευής (εξοπλισμός κουζίνας, χώρων υγιεινής, επίπλωση, ιματισμός, κ.λ.π.)

•στο κτίριο που καλύπτει ανάγκες διαβίωσης. Δεν συμπεριλαμβάνονται ανεξάρτητα κτίσματα όπως βοηθητικοί χώροι, αποθήκες κ.λ.π.)Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.Αίτηση (συμπληρώνεται στο Δήμο)

2.Στοιχεία απόδειξης ότι η πληγείσα κατοικία είναι η κύρια κατοικία του αιτούντος ιδιόκτητη η ενοικιαζόμενη (συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή ένορκη βεβαίωση ή αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ, κ.α.)

3.Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την οικεία Εφορία, όπου θα δηλώνει ότι δεν υπόκειται σε υποχρέωση φορολογικής δήλωσης.

4.Αντίγραφο Εντύπου Ε9

5.Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συνιδιοκτησίας ή συγκατοίκησης, η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών κατόπιν εξουσιοδότησης, που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

Αιτήσεις επίσης γίνονται για τις περιπτώσεις που αφορούν βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επλήγησαν από την πλημμύρα. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι όσα προβλέπονται στο ΦΕΚ1207/20117 τεύχος β΄.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, 1ος όροφος, μέχρι την Παρασκευή 01/12/2017.Για περισσότερες πληροφορίες Γκέκας Θωμάς, τηλ.: 2353350119 & 2353350100
Γραφείο Τύπου Δήμου Πύδνας Κολινδρού