Κυριακή, 20 Μαΐου 2018

Την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο στην Κατερίνη για τις ανεμογεννήτριες στην Κάτω Μηλιά

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 22 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης...

(αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/A
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.        
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 435/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης που αφορούσε την έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία δημοτικής έκτασης στη θέση “Πέντε Πύργοι” της Δημοτικής Ενότητας Πέτρας του Δήμου Κατερίνης, με σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού πάρκου, κατόπιν αιτήματος α) του 1/3 των Δημοτικών Συμβούλων και β) δημοτών

Η Πρόεδρος
Καλλιόπη Τζουμέρκα