Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

Καλείστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας, σε τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018 και ώρα 20:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:Θέμα 1: Αξιολόγηση προσφοράς μουσειολόγου κου. Πέτρου Φραγκόπουλου, έγκριση, ανάθεση, υπογραφή σύμβασης και δέσμευση σχετικής πίστωσης ποσού 8,432.00€ (6,800.00€+Φ.Π.Α.24%) για τη δημιουργία του μουσείου παραδοσιακών επαγγελμάτων στο Επιμελητήριο Πιερίας.[Σχετική Απόφαση δημιουργίας: Συνεδρίαση Δ.Σ. 22/1/2018, Θέμα 1]

[Σχετική Απόφαση διαμόρφωσης χώρου: Συνεδρίαση Δ.Σ. 21/3/2018, Θέμα 2]

• Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.Θέμα 2: Αίτημα για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σπουδαστών Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. «Λυδία» στο Επιμελητήριο Πιερίας.

• Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.Θέμα 3: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού 15,000.00€ για την «9η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας - Κεντρικής Μακεδονίας», έτους 2018.

• Εισηγητής: Μέλος κ. Χρήστος Νάνος.Θέμα 4: Έγκριση δαπάνης καταβολής α’ δόσης, ποσού 30,000.00€, για την οικονομική στήριξη έτους 2018, στην Επιμελητηριακή Εταιρία Στήριξης Επιχειρήσεων Νομού Πιερίας (Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π.), από το συνολικά δεσμευμένο προς τον σκοπό αυτόν ποσό των 92,000.00€.

[Σχετική Απόφαση Δέσμευσης: Συνεδρίαση Δ.Σ. 12/7/2018, Θέμα 6]

• Εισηγήτρια: Οικονομική Επόπτης κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.Θέμα 5: Ενημέρωση σχετικά με το Κέντρο Διαμεσολάβησης.

• Εισηγήτρια: Α’ Αντιπρόεδρος κα. Σταματία Βελώνη-Μουρίκα.Θέμα 6: Έγκριση μετακίνησης τριών (3) μελών Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Πιερίας, 24-29/10/2018 στα Ιωάννινα, για την συμμετοχή του Επιμελητηρίου στη διεθνή έκθεση τουρισμού «Grand Tourist Expo 2018», 25-28/10/2018 και σχετικές εγκρίσεις δεσμεύσεων πιστώσεων ποσών 224.40€ κίνηση + 1,000.00€ διανυκτέρευση + 720.00€ ημερήσια αποζημίωση (σύνολο 1,944.40€).

• Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.Θέμα 7: Ερωτήσεις - Προτάσεις - Ανακοινώσεις.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ