Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018

Εκπαίδευση της Π.Υ. Κατερίνης στους ανελκυστήρες.

Εκπαιδευτική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε, στις 11-10-2018, από το Πυροσβεστικό προσωπικό της Π.Υ. Κατερίνης, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας DK lift-Δ. Κωνσταντινίδης, στην Κατερίνη.

Στόχος της επίσκεψης, και της εκπαίδευσης που ακολούθησε, ήταν να ενημερωθεί το προσωπικό για τις εξελίξεις στο χώρο των ανελκυστήρων, αλλά και να επικαιροποιήσει τις γνώσεις του στην διαχείριση συμβάντων και ατυχημάτων σε θαλάμους, φρεάτια και μηχανοστάσια ανελκυστήρων, ώστε να αποκτηθεί η θεωρητική αλλά και πρακτική εκείνη γνώση που θα εξασφαλίσει ότι η διαχείριση τέτοιων συμβάντων θα γίνει με τον καλύτερο τρόπο.


Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες τόσο στον κύριο Κωνσταντινίδη Δαμιανό, που δέχτηκε να επισκεφτούμε τις εγκαταστάσεις του, όσο και στον κύριο Χατζηκοσμά Αντώνιο, που έκανε την ενημέρωση εκπαίδευση.

Π.Υ. Κατερίνης