Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Θέμα: «Αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για την αμπελοοινική περίοδο 2018-2019, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠ.Α.Α.Τ».

Σχετ.: Το υπ’ αρ. Πρωτ. 4231/160659/20-11-2018 έγγραφο του Υπ.Α.Α.Τ.

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους αμπελοκαλλιεργητές ότι η υποβολή των ηλεκτρονικών δηλώσεων συγκομιδής για την αμπελοοινική περίοδο 2018-2019 που γίνονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr), μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων», θα λήξει στις 15 Δεκεμβρίου 2018 αντί στις 15 Ιανουαρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2351 351 311 της Υπηρεσίας μας.


Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Ε. Γεωργίου - Κίτσιου