Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η διενέργεια της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και η κοινοποίηση αυτής στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας αποτελεί υποχρέωση κάθε κατόχου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων

Σε ότι αφορά την ετήσια απογραφή 2019 αυτή θα πρέπει να διενεργηθεί και να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Κτηνιατρικής από την Παρασκευή 01 Νοεμβρίου έως και την 15η Δεκεμβρίου. Αυτή η υποχρέωση αφορά και τους αιγοπροβατοτρόφους με μηδενικό ζωικό κεφάλαιο.

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα κοινοποίησης της απογραφής και ηλεκτρονικά με τη χρήση της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που έχει τεθεί σε λειτουργία στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ., χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιγοπροβατοτρόφου στην υπηρεσία.

Η εγγραφή και η πρόσβαση του κάθε ενδιαφερόμενου στην ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης της ετήσια απογραφής του ζωικού κεφαλαίου γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://e-services.minagric.gr και ακολουθώντας κατά βήμα τις λεπτομερείς οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες εκεί.

Παραμένουμε στη διαθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση στο τηλέφωνο 2351354113/2351354110