Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου.


Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου...

στις 31.10.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου», για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1.
Λήψη απόφασης για την επιβολή τελών ύδρευσης – αποχέτευσης για το έτος 2020.
Εισήγηση: Δήμαρχος
2.
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών  φωτισμού-καθαριότητας έτους 2020.
Εισήγηση: Δήμαρχος
3.
Λήψη απόφασης για καθορισμό φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2020.
Εισήγηση: Δήμαρχος
4.
Λήψη απόφασης για  την επιβολή τελών άρδευσης για το έτος 2020.
Εισήγηση: Δήμαρχος
5.
Λήψη απόφασης για  την επιβολή τελών Λαϊκών Αγορών  για το έτος 2020. Εισήγηση: Δήμαρχος
6.
Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δίου-Ολύμπου
Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Σαμαράς Κωνσταντίνος