Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

Καλείστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας, σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

Θέμα 1: Προμήθεια Οχήματος:
 Έγκριση αγοράς.
Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 2: Οικονομική στήριξη Ο.Ρ.ΦΕ.Ο.:

Δέσμευση πίστωσης.
[Σχετική Απόφαση οικονομικής στήριξης: Συνεδρίαση Δ.Σ. 29/5/2019 Θέμα 5]
Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.


Θέμα 3: Προκήρυξη ειδικού συνεργάτη:

Έγκριση προκήρυξης και Απόφαση δέσμευσης πίστωσης.
[Σχετικές Αποφάσεις: Συνεδρίαση Δ.Σ. 26/6/2019 Θέμα 6 και 31/7/2019 Θέμα 9]
Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.


Θέμα 4: Ασφάλιση επιμελητηριακού κτηρίου:

Δέσμευση πίστωσης.
[Σχετική Απόφαση ασφάλισης: Συνεδρίαση Δ.Σ. 20/2/2019 Θέμα 2]
 Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.


Θέμα 5: Προμήθεια εκθεμάτων για τον μόνιμο εκθεσιακό χώρο παραδοσιακών επαγγελμάτων:

Δέσμευση πίστωσης.
[Σχετική Απόφαση προμήθειας: Συνεδρίαση Δ.Σ. 31/7/2019 Θέμα 10]
Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.


Θέμα 6: Επιχορήγηση Ο.Ε.Β.Ε. Ν. Πιερίας:

Έγκριση δαπάνης.
[Σχετική απόφαση δέσμευσης: Συνεδρίαση Δ.Σ. 23/1/2019 Θέμα 13]
Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.


Θέμα 7: Δαπάνες 10ης Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Πιερίας - Κεντρικής Μακεδονίας:

Έγκριση δαπανών.
[Σχετική Απόφαση δέσμευσης: Συνεδρίαση Δ.Σ. 23/9/19 Θέμα 4]
Εισηγήτρια: Οικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.


Θέμα 8: Γ΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2019:

Έγκριση.
Εισηγήτρια: Οικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.


Θέμα 9: Συνεργασία με την εταιρεία «Ευρωσύμβουλοι ΑΕ» για το Κέντρο Καινοτομίας:
Έγκριση
Εισηγητής:Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.


Θέμα 10: Κατοχύρωση σήματος και επωνυμίας της Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Πιερίας - Κεντρικής Μακεδονίας:

Έγκριση.
Εισηγητής:Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.


Θέμα 11: Ερωτήσεις - Προτάσεις - Ανακοινώσεις.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ