Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019

Δήμος Κατερίνης: Συμπληρωματικό αίτημα για να κηρυχθούν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και οι κοινότητες Περίστασης, Καλλιθέας, Κατερίνης & Σβορώνου

Σε συνέχεια του αρχικού αιτήματος του Δήμου Κατερίνης για κήρυξη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης των περιοχών...

Παραλίας, Κορινού & Ολυμπιακής Ακτής λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων, που έπληξαν το διήμερο 24-25 Νοεμβρίου το παραλιακό μέτωπο, συμπληρωματικό αίτημα, προκειμένου να κηρυχθούν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και οι περιοχές:

1. Δημοτική Ενότητα Παραλίας – Κοινότητα Περίστασης, Καλλιθέας & 2. Δημοτική Ενότητα Κατερίνης – Κοινότητα Κατερίνης, Σβορώνου απέστειλε σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κατερίνης.


Στόχος του αιτήματος είναι να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες που έχουν προκύψει και να γίνει άμεση διαχείριση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Συνεπώς το συνολικά το αίτημα κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λ.π.) αφορά στις παρακάτω περιοχές του Δήμου Κατερίνης:

1. Δημοτική Ενότητα Κατερίνης – Κοινότητα Κατερίνης, Σβορώνου
2. Δημοτική Ενότητα Παραλίας – Κοινότητα Παραλίας, Περίστασης, Καλλιθέας
3. Δημοτική Κοινότητα Κορινού – Κοινότητα ΚορινούΉδη σε εξέλιξη είναι από τα συνεργεία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης, οι αποκαταστάσεις των υποδομών σε όλες τις πληγείσες περιοχές, με έμφαση σε όλο το οδικό δίκτυο των παραπάνω περιοχών. 

...........................ΘΕΜΑ : Συμπληρωματικό αίτημα για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ)» του Δήμου Κατερίνης.

Σε συνέχεια του με αριθ. πρωτ. Οικ. 49214/25-11-2019 αρχικό αίτημα του Δήμου Κατερίνης για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ)» και έχοντας υπόψη: 

1. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 35277/2-9-2019 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 6H4XΩΕΤ-7YΔ) Απόφαση Δημάρχου Κατερίνης με θέμα «Ορισμός αντιδημάρχων με θητεία από 3.9.2019 έως 31.12.2020 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».

2. Την με αριθ. πρωτ. 7767/30-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ) Εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π. του Υπουργείου Εσωτερικών «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων».

3. Το με αριθ. πρωτ. 2300/29-3-2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα, «Θεσμικό πλαίσιο και κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας».

4. Τα έντονα και έκτακτα καιρικά φαινόμενα, με την κωδική ονομασία «ΓΗΡΥΟΝΗΣ», που έπληξαν την περιοχή του Δήμου Κατερίνης, στις 24 & 25 Νοεμβρίου 2019, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις και τους ισχυρούς ανέμους.

5. Το γεγονός ότι προκλήθηκαν εκτεταμένες και έντονες ζημιές σε δημοτικές υποδομές (αστικό οδικό δίκτυο, σύνολο αγροτικού οδικού δικτυού, δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης-άρδευσης, αντλιοστάσια κ.λ.π. ) καθώς και σε ιδιωτικές περιουσίες, έπειτα από τις αυτοψίες που διενεργήθηκαν από μηχανικούς της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης.

6. Το γεγονός ότι κατά την εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου έχει διατεθεί όλο το ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα του Δήμου Κατερίνης και επιπλέον ιδιωτικά μέσα για την άμεση αποκατάσταση των βλαβών σε δημοτικές υποδομές, καθώς το έργο της άμεσης διαχείρισης των συνεπειών των καταστροφών έχει χαρακτήρα κατεπείγουσας ανάγκης ειδικά όταν συνδέεται με την προστασία της ζωής και την περιουσίας των πολιτών.

7. Το με αριθ. πρωτ. Οικ. 49214/25-11-2019 αρχικό αίτημα του Δήμου Κατερίνης για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ)»

8. Το γεγονός ότι το αρχικό παραπάνω αίτημα έγινε ενώ το φαινόμενο των έντονων καιρικών φαινομένων ήταν σε εξέλιξη και πρέπει να συμπληρωθεί

9. Την με αριθ. πρωτ. 49215/25-11-2019 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης

Αιτούμαστε επιπλέον

Την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λ.π.) των παρακάτω περιοχών του Δήμου Κατερίνης:

1. Δημοτική Ενότητα Παραλίας – Κοινότητα Περίστασης, Καλλιθέας

2. Δημοτική Ενότητα Κατερίνης – Κοινότητα Κατερίνης, Σβορώνου


Συνολικά το αίτημα κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λ.π.) αφορά στις παρακάτω περιοχές του Δήμου Κατερίνης:

1. Δημοτική Ενότητα Κατερίνης – Κοινότητα Κατερίνης, Σβορώνου

2. Δημοτική Ενότητα Παραλίας – Κοινότητα Παραλίας, Περίστασης, Καλλιθέας

3. Δημοτική Κοινότητα Κορινού – Κοινότητα ΚορινούΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ