Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2019

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Το Διεθνές Ίδρυμα Μνημείου Μεγάλου Αλεξάνδρου εύχεται το 2020 να αποτελέσει εφαλτήριο για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου με ηθική και πνευματική ανάταση.

Για το Δ.Σ. της Ε.Γ.

Ο Πρόεδρος
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ