Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ