Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020

Δεν είναι αυτός ο ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων μας...

59.661 μετανάστες/πρόσφυγες έχουν "σπιτώσει" οι Ένοπλες Δυνάμεις μας, ενώ μαγειρεύουν 38.916 μερίδες φαγητού!


➤ Να αναλάβουν τα πολιτικά κόμματα (ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ), που είναι υπεύθυνα για την κρίση, την φιλοξενία και την σίτιση τους


Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνδρομής και του κεντρικού συντονιστικού ρόλου που έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) για την εύρυθμη λειτουργία, τοπικά, των δομών φιλοξενίας προσφύγων, σας γνωρίζεται ότι για τις 13 Φεβρουαρίου 2020 διαμένουν σε 33 δομές διαχείρισης ΕΔ, 59.661 μετανάστες/πρόσφυγες, με δυνατότητα φιλοξενίας 32.476 ατόμων (οι δομές φιλοξενίας Λέσβου, Σάμου, Χίου, Λέρου και Κω έχουν υπεράριθμους μετανάστες/πρόσφυγες σύμφωνα με την κατανομή προσφύγων που γίνεται από τους αρμόδιους φορείς).

Επίσης οι τρεις Κλάδοι των ΕΔ για τις 13 Φεβρουαρίου 2020 ανέλαβαν το έργο της παροχής 38.916 μερίδων φαγητού (από τις οποίες 314 μερίδες διανέμονται σε δομές φιλοξενίας οι οποίες δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα ΕΔ), λαμβανομένου υπόψη ότι τμήμα αναγκών σίτισης στις δομές φιλοξενίας έχει αναληφθεί από έτερους φορείς με την καταβολή χρηματικού αντιτίμου (με την μέθοδο προπληρωμένων καρτών) στους μετανάστες/πρόσφυγες. Για την υγειονομική κάλυψη διατίθεται ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από τους Κλάδους των ΕΔ.


ΓΕΕΘΑ/ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ