Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020

"Τον Σταυρόν Σου προσκυνούμεν Δέσποτα". Ο Αρχιμ. Διονύσιος Γκόλιας εξηγεί την ιστορία του Τιμίου Σταυρού, ορισμένα θαύματα Του και την αξία Του στη ζωή μας.