Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020

Και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατερίνης στην τήρηση των μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας

Όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κατερίνης βρίσκεται από το πρωί στην είσοδο του πάρκου της Κατερίνης...

με σκοπό να ενημερώσει και να συστήσει στους πολίτες να συμμορφωθούν με τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Το προσωπικό της Π.Υ. Κατερίνης έχει ρόλο κυρίως συμβουλευτικό και κάνει συστάσεις στους πολίτες που δεν τηρούν τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας.