Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2021

"Θησαυροί" από το παρελθόν

Γενιές και γενιές μεγαλώσανε με τον Γεωγραφικό Άτλαντα Ελλάδας της "ΑΓΚΥΡΑΣ".

 
Εμείς θα σταθούμε στις πληροφορίες που περιέχονται εντός του Άτλαντα και αφορούν την Πιερία μας.
Σύμφωνα με τον χάρτη το 1977 ο νομός Πιερίας έχει έκταση 1548 τ.χ. και είχε πληθυσμό 91.728 κατοίκους, ενώ η Κατερίνη είχε πληθυσμό 28.808 κατοίκους.
Επίσης η Πιερία είχε κοιτάσματα ορυκτών όπως: σιδηροπυρίτη, λιγνίτη, φυσικά αέρια, χρωμίτη, αμίαντο, μαγγάνιο, σιδηρομεταλλεύματα και ουράνιο.

*Ο συγκεκριμένος χάρτης είναι από τον Σεπτέμβριο του 1977 και από τον εκδοτικό οίκο "ΑΓΚΥΡΑ", Δημ. Απ. Παπαδημητρίου Α.Β.Ε.Ε. Αθήνα.
* Για τον ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΥΡΩΠΗΣ "ΑΓΚΥΡΑΣ" συνεργάστηκαν ο καλλιτέχνης κ. Νίκος Καστρινάκης για την χαρτογράφηση και ο εκπαιδευτικός κ. Απόστολος Χρυσόπουλος για την συγγραφή των κειμένων. Επιμελητής της εκδόσεως: Νέστορας Χούνος. Η όλη εργασία έγινε υπό τη διεύθυνση του εκδότη κ. Δημητρίου Α. Παπαδημητρίου.