Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

Η τοποθέτηση του βουλευτή Πιερίας του ΣΥΡΙΖΑ Ζήση Ζάννα στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης της ημερήσιας διάταξης για την "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (Α' 35) και άλλες διατάξεις"