Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

Ο Εφευρέτης Καθηγητής Γεώργιος Παυλίδης στην πρώτη εκδήλωση για την νέα χρονιά της Σχολής Γονέων Κατερίνης.