Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Πιερίας ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Νέα Σχολή Διαιτησίας Ποδοσφαίρου


          Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Πιερίας γνωστοποιεί την ίδρυση και λειτουργία Νέας Σχολής Διαιτησίας Ποδοσφαίρου στο Αθλητικό Κέντρο της Ε.Π.Σ. Πιερίας (Ν. Έφεσο).
          Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τη σχολή μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Επιτροπή Διαιτησίας και στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Πιερίας έως 31-12-2015.
          Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 23510-27565 και 6944915644 (κ. Μαβίνης).


Από την Ε.Δ. / Ε.Π.Σ. Πιερίας