Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Δήμος Κατερίνης: Ανακοίνωση για καταβολή προνοιακών επιδομάτων Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2016

Δήμος Κατερίνης: Ανακοίνωση για καταβολή προνοιακών επιδομάτων Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2016
Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων, ανακοινώνει ότι η πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων, που αφορά στο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2016, θα πραγματοποιηθεί στις 24/01/2017 μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.

Ο Αντιδήμαρχος
Λεμονόπουλος Χρήστος