Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Τα φανάρια στη διασταύρωση της Καλλιθέας

Τα φανάρια στη διασταύρωση της Καλλιθέας
Γράφει, ο Θόδωρος Δημητριάδης

Η κίνηση των οχημάτων προς/από Παραλία είναι 20/πλάσια από της Καλλιθέας και των παραδρόμων, ιδίως το καλοκαίρι με την πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση.


Όταν τα δύο φανάρια στην διασταύρωση της Καλλιθέας ανάβουν κόκκινο, καθυστερούν εκνευριστικά πολύ χρόνο μέχρι να ξανανάψουν πράσινο.

Πρέπει να ρυθμιστούν καλύτερα ώστε να δίνουν μεγαλύτερη προτεραιότητα και διπλάσιο χρόνο διέλευσης στα οχήματα προς/από Παραλία.