Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχτηκαν περιοχές του Δήμου Αμυνταίου

Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχτηκαν περιοχές του Δήμου Αμυνταίου
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Καπάκης, εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας να κηρύξει τις Τοπικές Κοινότητες Αναργύρων, Βαλτονέρων, Ροδώνα, Πεδινού και Φανού του Δήμου Αμυνταίου, της Π.Ε. Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας...

για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και διαχείριση συνεπειών που προέκυψαν εξ αιτίας κατολισθήσεων και ρηγματώσεων εδαφών.