Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Νεολαία Ανεξαρτήτων Ελλήνων : Διαφωνούμε με το νομοσχέδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Νεολαία Ανεξαρτήτων Ελλήνων : Διαφωνούμε με το νομοσχέδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση
Το κατατεθέν νομοσχέδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση, παρά τις πολλές αλλαγές προς τη θετική κατεύθυνση, περιλαμβάνει στοιχεία που μας βρίσκουν εντελώς αντίθετους και θεωρούμε ότι δεν συμβάλλουν στην προσπάθεια για ένα πανεπιστήμιο που θα εκπληρώνει το σκοπό του.

Ως Νεολαία Ανεξαρτήτων Ελλήνων έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας, όπως και τις παρατηρήσεις μας για το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, σε όλους τους αρμόδιους φορείς.

Η εκπροσώπηση των φοιτητών στα όργανα αποτελεί ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί και πάλι, καθώς θεωρούμε ότι η συμμετοχή φοιτητών δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών πρέπει να είναι μεγαλύτερη, ενώ το δικαίωμα ψήφου σ΄ αυτά έχει ως προϋπόθεση την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία , αναλόγως του ζητήματος που εξετάζεται, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή κρίση.

Παράλληλα, οφείλει το υπουργείο να αναθεωρήσει, προς τα πάνω, το ποσοστό απαλλασσόμενων από δίδακτρα φοιτητών για τα μεταπτυχιακά προγράμματα, εάν πράγματι θέλει να διασφαλίσει ότι η πρόσβαση στο δεύτερο κύκλο σπουδών θα εξαρτάται από ακαδημαϊκά κριτήρια και μόνο.

Επίσης, το παρόν νομοσχέδιο δεν αναφέρεται στο κορυφαίο ζήτημα του τρόπου εκλογής των εκπροσώπων των φοιτητών. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα Ανώτατα Ιδρύματα, με τις απαράδεκτες, αντιπαραγωγικές, παλαιοκομματικές, πελατειακού τύπου πρακτικές είναι γνωστή σε όποιον έχει περάσει από τα Ιδρύματα αυτά.

Η Νεολαία Ανεξαρτήτων Ελλήνων συντασσόμενη με τη συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών απαιτεί τη διενέργεια εκλογών με διαφανή τρόπο και δημοκρατικό. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να μετέχουν σε ένα ψηφοδέλτιο ανά τμήμα, χωρίς παρατάξεις που επιθυμούν να κάνουν τα «παιχνίδια» τους και ακολουθούν εντολές, σε βάρος της φοιτητιώσας νεολαίας.

Οφείλουμε να διασφαλίσουμε την απαλλαγή των ΑΕΙ από τις παθογένειες του παρελθόντος, ώστε η παραγωγή και η μετάδοση της γνώσης, όπως και η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και των δεξιοτήτων των φοιτητών να γίνονται χωρίς προσκόμματα.

Αναμένουμε τη συνέχιση της συζήτησης στη Βουλή και θα επανέλθουμε.

Νεολαία Ανεξαρτήτων Ελλήνων