Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

Νέο Δ.Σ. στο Σωματείο Οικοδόμων Κατερίνης

Συνάδελφοι, Σας κάνουμε γνωστό, ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Οικοδόμων Κατερίνης, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες στις 3 και 4 Μαρτίου 2018, συγκροτήθηκε σε σώμα στην πρώτη του συνεδρίασή στις 13-03-2018 και η νέα σύνθεση έχει ως εξής:


1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Διονυσίδης Συμεών

2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Σταλίκας Ιωάννης

3. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Στεφόπουλος Δημήτριος

4. ΤΑΜΙΑΣ Κώττας Περικλής

5. ΜΕΛΟΣ Καλαϊτζής Γεώργιος

6. ΜΕΛΟΣ Παπαδόπουλος Ιωάννης

7. ΜΕΛΟΣ Τρόκα Φλοριαν


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς


Για το Δ.Σ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΙΟΝΥΣΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ