Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

Ο Ηρακλής μπορεί πλέον να κοιτάει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον του!

Δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ (ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ) η έναρξη της εκκαθάρισης της παλιάς ΠΑΕ. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για την σύσταση νέας ΠΑΕ και η ποδοσφαιρική ομάδα του Ηρακλή Θεσσαλονίκης μπορεί πλέον να ατενίζει το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία.