Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Με την υπ’ αριθμό 79 / 2018 διαταγή της Ειρηνοδίκου Κατερίνης εγκρίθηκε η τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 22 και 26 του καταστατικού του σωματείου «ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ», με έδρα τη Νέα Έφεσο Πιερίας και σκοπό τον αναφερόμενο στο καταστατικό.


Κατερίνη, 6 Αυγούστου 2018.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΚΟΥΔΗΣ (ΑΜ ΔΣΘ 4299)
ΑΜ ΤΝ 63081