Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2018

Τελετή ορκωµοσίας των οπλιτών θητείας της 2018 Ε΄ ΕΣΣΟ στο Λιτόχωρο Πιερίας.

Ανακοινώνεται ότι την 05 Οκτωβρίου 2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ, θα πραγµατοποιηθεί στο Στρατόπεδο «ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ», στο Λιτόχωρο...

η τελετή ορκωµοσίας των οπλιτών θητείας της 2018 Ε΄ ΕΣΣΟ.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ