Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Απεργία αύριο Τετάρτη 14 Νοεμβρίου. Ποιοι απεργούν.

24ωρη πανελλαδική απεργία αύριο της ΑΔΕΔΥ και απεργεί αρκετός κόσμος.

Δημόσιοι υπάλληλοι, δάσκαλοι, γιατροί και νοσηλευτές, δημοτικοί υπάλληλοι, απεργούν διεκδικώντας ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους, τις οικογένειες τους, αλλά και τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε όλους εμάς.

Η απεργία και η διεκδίκηση καλύτερων προοπτικών για έναν ή περισσότερους επαγγελματικούς ή δημοσιουπαλληλικούς ή και ιδιωτικούς κλάδους, σημαίνει αυτόματα καλύτερες συνθήκες και για τον υπόλοιπο κόσμο.