Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

Καλούνται όλα τα σωματεία – μέλη της ΕΠΣ Πιερίας να προμηθευθούν από τα γραφεία της Ένωσης (στη Νέα Έφεσο) τα έντυπα Κάρτας Υγείας Αθλητή τα οποία θα πρέπει με ευθύνη τους οι ποδοσφαιριστές να θεωρήσουν σε ιατρό όπως ορίζεται στους κανονισμούς μέχρι την 15 Δεκεμβρίου 2018.

Η κάρτα υγείας του Αθλητή αφορά τόσο τα ανδρικά όσο και τα αντίστοιχα τμήματα υποδομής όλων των σωματείων και είναι ετήσιας διάρκειας.

Αθλητές που δεν θα θεωρήσουν την Κάρτα Υγείας δεν θα έχουν δικαίωμα ν’ αγωνίζονται με το σωματείο τους μετά την 15 Δεκεμβρίου 2018.