Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019

28.000.000 ευρώ στους Δήμους για τα σχολεία - Τι ποσά έλαβαν οι Δήμοι του Ν. Πιερίας.


Α΄ Κατανομή ποσού 28.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.