Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 4 Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης...

(αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/A
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.        
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
2.        
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (4η)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
3.        
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
Εισηγητές: Λάζος Ντόντης, Δημήτριος Ντούρος, Νικόλαος Παπαζιώγας, Παρθένα Μακρίδου, Δημήτριος Βαϊνάς, Κων/νος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχοι
4.        
Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
5.        
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
6.        
Λήψη απόφασης περί α) αποδοχής απόφασης ένταξης, β) ορισμό Διαχειριστή/Υπόλογου έργου και γ) ορισμό υπεύθυνο του λογαριασμού στην ΤτΕ για την εντασσόμενη πράξη με τίτλο «Βιοκλιματικές αναπλάσεις στο δίκτυο κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και διαδρομών πεζών και ποδηλάτων» και κωδικό MIS 5035063
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
7.        
Λήψη απόφασης για αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II – Πρόσκληση IV με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
8.        
Λήψη απόφασης για αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4721/23-1-2019 πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
9.        
Λήψη απόφασης για αποδοχή απόφασης Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  για ένταξη της πράξης «Εργασίες προετοιμασίας μετεγκατάστασης οικισμού Ρομά στον οικισμό Πέλεκα στο Δήμο Κατερίνης» προϋπολογισμού 88.447,34€ με κωδικό 2018ΣΕ05500051 στο  Πρόγραμμα  Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕ – 055 και αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 88.447,34€
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
10.    
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
11.    
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
12.    
Διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 13, Δ.Κ. Κατερίνης Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
13.    
Διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου επί της οδού Εθνικής Αντίστασης (Πλατεία Ελευθερίας 4), Δ.Κ. Κατερίνης Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
14.    
Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Πρόεδρος ΔΣ
15.    
Εξειδίκευση πιστώσεων για τη διοργάνωση και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
16.    
Ορισμός εκ νέου υπευθύνου και αναπληρωτή υπευθύνου για τη συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης στην Πράξη «Κέντρα  Δια Βίου Μάθησης-Νέα Φάση»
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
17.    
Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφων στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνια, ύστερα από αιτήσεις δημοτών 
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχος
18.    
Έγκριση συνδιοργάνωσης διεθνούς αγώνα τριάθλου “ALMIRAMAN 2018” με τον ΟΠΠΑΠ, το αθλητικό πολιτιστικό σωματείο “ΤΡΙΑΣ”, την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμώνα στις 11-12 Μαΐου 2019 στην Παραλία Κατερίνης
Εισηγητής: Θεόδωρος Παυλίδης, Πρόεδρος ΟΠΠΑΠ
19.    
Κατανομή ποσού 297.103,67 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2019 (Α΄ κατανομή) και την κάλυψη της δαπάνης των Σχολικών Τροχονόμων από Απρίλιο ως Ιούνιο 2019
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Πρόεδρος ΔΕΠ
20.    
Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Πρόεδρος ΔΕΠ


Η Πρόεδρος 
Καλλιόπη Τζουμέρκα