Τρίτη, 14 Μαΐου 2019

Δημοπρατήθηκαν οι νέες δεξαμενές ύδρευσης για τις Δ.Ε. Παραλίας, Ελαφίνας, Πιερίων και Κατερίνης.

Δημοπρατήθηκαν οι νέες δεξαμενές ύδρευσης για τις Δ.Ε. Παραλίας, Ελαφίνας, Πιερίων και Κατερίνης. Από την Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης, συνολικού προϋπολογισμού 225.000€.


Η Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης δημοπράτησε την Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων αυτοκαθαριζόμενων μεταλλικών δεξαμενών ύδρευσης για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κατερίνης.

Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
Για τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας δεξαμενή, ποσού 60.000 €, χωρητικότητας 1.000 κυβικών.

Δ.Ε. ΕΛΑΦΙΝΑΣ 
Για τις ανάγκες των Τοπικών Κοινοτήτων, Νέας Τραπεζούντας και Κάτω Αγιάννη, δεξαμενή ύδρευσης ποσού 60.000 €, χωρητικότητας 1.000 κυβικών.

Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ
Για την Τοπική Κοινότητα Ρητίνης δεξαμενή ύδρευσης ποσού 60.000 €, χωρητικότητας 1.000 κυβικών .

Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Για την Τοπική Κοινότητα Άνω Αγιάννη δεξαμενή ύδρευσης ποσού 45.000€, χωρητικότητας 40.000 κυβικών.

Η χρηματοδότηση των παραπάνω έργων είναι εγκεκριμένη και προέρχεται από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για την εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας» και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 225.000€.


Γραφείο Τύπου 
Κατερίνη 14/05/2019