Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

«Προθεσμία ολοκλήρωσης Σχεδίων Βελτίωσης (Μέτρο 121 του ΠΑΑ 2007-2013)»

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της Π.Ε. Πιερίας ενημερώνει τους δικαιούχους Αγρότες του Μέτρου 1.2.1. του ΠΑΑ 2007-2013 (Σχέδια Βελτίωσης) ότι, σύμφωνα με το υπ αριθμ 2567/28-3-2016 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων, η ημερομηνία ολοκλήρωσης των πληρωμών τους είναι η 31η Δεκεμβρίου 2016.

Όσοι από τους δικαιούχους υπέβαλαν μια τουλάχιστο αίτηση πληρωμής έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 έχουν τη δυνατότατα να ολοκληρώσουν το Σχέδιο Βελτίωσης υποβάλλοντας αίτημα πληρωμής στη ΔΑΟΚ ΠΕ Πιερίας έως το τέλος του Οκτωβρίου 2016 ώστε να υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος για ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών ελέγχου και πληρωμής έως 31-12-2016.

Για περισσότερες Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας στα τηλ. 2351351127 & 2351351313 (αρμόδιοι γεωπόνοι: Σαμαρτζίδης Χαράλαμπος και Χριστοδουλάκη Ελένη).
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Κ Μπάκος