Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ DEKRA ΣΤΗΝ ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ DEKRA ΣΤΗΝ ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ DEKRA ΣΤΗΝ ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
  Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του προέδρου της ΕΠΣ-Πιερίας κ. Δημήτρη Ελευθεριάδη επισκέφτηκαν στις 12 Μαΐου τα γραφεία της ΕΠΣ οι εκπρόσωποι της DEKRA κύριοι Ι. Ντανίλο Κουρπιέλα, Μίλο Τάουμπερ και Ιωάννης Μπάμπος.

Η DEKRA είναι κορυφαίος Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης παγκοσμίως με έμφαση στην Ασφάλεια, τη Ποιότητα, το Περιβάλλον και την Υγεία.

Στην μεγάλη γκάμα των υπηρεσιών της περιλαμβάνονται και «Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης» π.χ. κατά ISO 9001, 18001 κλπ., όπως και «Πιστοποιήσεις Προσώπων» σύμφωνα τις υφιστάμενες διαπιστεύσεις της.

Στην συνάντηση συζητήθηκαν επίκαιρα θέματα του ποδοσφαίρου, η ασφάλεια των γηπέδων και κατ΄ επέκταση των φιλάθλων όπως και η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΕΠΣ. Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στις πολλαπλές ανάγκες της και ειδικότερα σε εκείνες που σχετίζονται αφενός με την αποτελεσματική Διαχείριση και την βέλτιστη Οργάνωση της Ένωσης και αφετέρου με την -επιβεβλημένη πλέον- Εκπαίδευση, Αξιολόγηση και Πιστοποίηση των Αθλητών και των Παραγόντων της.

Τέλος τέθηκαν οι βάσεις για μία πολλά υποσχόμενη συνεργασία.

Στην συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Διευθυντής και Ιδρυτής του ΚΕ.Ψ.Α. (Κέντρο Ψυχο-Διαγνωστικής Αξιολόγησης) Δρ. Αναστάσιος Σταλίκας και το μέλος του Δ,Σ. της ΕΠΣ Ηρακλής Δασιόπουλος.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Δημήτριος Ελευθεριάδης Κωνσταντίνος Πολυχρόνης