Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

"ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ". Στα πόσα καίγεται...Στις πόσες αποχωρήσεις καίγεται ο "ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ";
Πολύ γρήγορα θα μάθουμε...