Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

ΒΕΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ


Στην Πιερία αρκετές δημόσιες υπηρεσίες δεν στεγάζονται σε δημόσια κτίρια, αν και υπάρχουν οι διαθέσιμες δομές, ώστε το Δημόσιο να ξοδεύει αρκετά λιγότερα χρήματα, τα οποία –με ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων- δαπανώνται για καταβολή μισθωμάτων σε ιδιώτες.

Αναλυτικότερα, σε ιδιωτικά μισθωμένα οικοδομήματα στεγάζονται:

1] Το Τελωνείο Κατερίνης.

2] Το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Ν. Πιερίας.

3] Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Πιερίας.

4] Η Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας.

5] Οι διοικητικές υπηρεσίες της Εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας).

6] Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

7] Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

8] Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας.

9] Η Επιθεώρηση Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

10] 0 Ε.Ο.Π.Π.Υ..

11] Η Πυροσβεστική Υπηρεσία .

Το Ελληνικό Δημόσιο δαπανά σε ενοίκια για τη στέγαση αυτών των υπηρεσιών στην Πιερία χρηματικό ποσό γύρω στα 470.000 ευρώ ετησίως για να στεγασθούν οι υπηρεσίες αυτές. Το ποσό αυτό θα μπορούσε να εξοικονομηθεί εφόσον υπάρχει η ανάλογη επιλογή, αλλά και η συνεργασία της αιρετής Περιφέρειας.

Ενόσω εδώ και 6 χρόνια ο λαός βιώνει τις πολύ δύσκολες συνθήκες με την επιβολή των μνημονιακών πολιτικών, δεν νοείται να μην λαμβάνεται κάθε πρόσφορο μέτρο, το οποίο να οδηγεί στην ορθολογική περιστολή των δημοσίων δαπανών, να εξοικονομούνται κονδύλια άκρως αναγκαία για τα δημόσια οικονομικά και την ανακούφιση των πιο χειμαζομένων κοινωνικών κατηγοριών και στρωμάτων.

Εάν δε αυτή η λογική πρυτάνευε και όλα τα προηγούμενα χρόνια, όταν οι κυβερνήσεις των Ν.Δ. και ΠΑ.ΣΟ.Κ. επιδίδονταν σε κατασπατάληση του δημοσίου πλούτου, τα πράγματα δεν θα οδηγούνταν στη σημερινή κατάσταση.

Στο κτίριο του Οργανισμού Καπνού, στο οποίο στεγάζεται η αιρετή Περιφέρεια και πριν από αυτή η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και παλιότερα οι υπηρεσίες της Νομαρχίας Πιερίας, υπάρχουν ουκ ολίγοι διαθέσιμοι χώροι, ολόκληροι όροφοι, που κάλλιστα μπορούν να στεγάσουν αρκετές από τις παραπάνω δημόσιες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα οι διευθύνσεις της Εκπαίδευσης, η Στατιστική Υπηρεσία, το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Ν. Πιερίας, η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Πιερίας, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, αλλά και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας.

Υπάρχουν ακόμα οι εγκαταστάσεις του παλιού Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, όπου μπορεί να στεγασθεί η Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας, του εγκαταλειμμένου στρατοπέδου στην Ανδρομάχη, όπου μπορεί να στεγασθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία, αλλά και του Κ.Τ.Ε.Ο., στον Κορινό, που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας του Τελωνείου. Οι υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας και του Ε.Ο.Π.Π.Υ. κάλλιστα μπορούν να στεγασθούν σ’ ένα από τα κτίρια του Ι.Κ.Α.

Ζήτημα, επίσης, υπάρχει και για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, που εδρεύει στο κτιριακό συγκρότημα της Ε.Α.Σ. Πιερίας, που τελεί υπό εκκαθάριση, θέμα το οποίο έθιξα στην παρέμβασή μου για τη διαδικασία εκκαθάρισης της Ε.Α.Σ. Πιερίας.

Αναγκαία, βεβαίως, προϋπόθεση για να γίνουν τα παραπάνω είναι να επιδείξουν το αναγκαίο πνεύμα διάθεσης και συνεργασίας η αιρετή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, που έχουν θεσμικώς την ευθύνη διαχείρισης των κτιριακών εγκαταστάσεων του κτιρίου της Νομαρχίας και του Κ.Τ.Ε.Ο., και να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, ώστε να εξοικονομηθούν απολύτως αναγκαία κονδύλια για τα δημόσια οικονομικά.

Η προσπάθεια για τη βελτίωση των δημοσίων οικονομικών και με σημαντική μείωση του κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών με ορθολογικό τρόπο, αποτελεί εθνικό κοινωνικό καθήκον κάθε θεσμικού παράγοντα αλλά και κάθε πολίτη, δεδομένου ότι μόνον με συντονισμένη και υπεύθυνη δράση είναι δυνατόν να ξεφύγει η χώρα από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Βέτσος Ανδρέας.
Πολιτευτής ΑΝΕΛ