Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019

Προθεσμίες Μετεγγραφικής Περιόδου 2019-2020 - ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Αναλυτικά οι περίοδοι μετεγγραφών έχουν ως εξής:
Επαγγελματίες ποδοσφαιριστές (εγχώριες & διεθνείς μετεγγραφές/δανεισμοί)

Θερινή περίοδος από 01/07/2019 έως και 31/08/2019.
Χειμερινή περίοδος από 01/01/2020 έως 31/01/2020.


Άνεργοι Επαγγελματίες ποδοσφαιριστές (εγχώριες & διεθνείς μετεγγραφές)

Θερινή περίοδος από 01/09/2019 έως και 13/09/2019.
Χειμερινή περίοδος από 01/02/2020 έως και 14/02/2020.


Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές (εγχώριες & διεθνείς μετεγγραφές)

Θερινή περίοδος από 01/07/2019 έως 31/10/2019.
Χειμερινή περίοδος από 01/01/2020 έως 31/01/2020.


Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές (υποσχετικές)

Θερινή περίοδος από 01/07/2019 έως 31/08/2019.
Χειμερινή περίοδος από 01/01/2020 έως 31/01/2020.


Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές (επανεγγραφές)

Θερινή περίοδος από 01/09/2019 έως 31/10/2019.
Χειμερινή περίοδος από 01/01/2020 έως 28/02/2020.


Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές (πρώτες εγγραφές)


Θερινή περίοδος από 01/07/2019 έως 30/11/2019.
Χειμερινή περίοδος από 01/01/2020 έως 30/04/2020.