Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Οδηγίες από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Πιερίας για αποφυγή μολύνσεων των οπωρώνων.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ορθές πρακτικές δενδροκομικής υγιεινής σε οπωρώνες Ακτινιδίου.
(Για την προστασία από την εμφάνιση της ασθένειας
του βακτηριακού έλκους της ακτινιδιάς)

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Πιερίας προτείνει στους ακτινιδιοπαραγωγούς την εφαρμογή ορθών πρακτικών δενδροκομικής υγιεινής για την αποφυγή μόλυνσης των οπωρώνων τους από το καταστροφικό παθογόνο Pseudomonas syringae pv. actinidiae (βακτηριακό έλκος της ακτινιδιάς), το οποίο εντοπίστηκε στη χώρα μας  - ευτυχώς όχι έως τώρα στο Νομό μας. Συγκεκριμένα προτείνεται:

1. Να γίνεται συχνή επιθεώρηση των δένδρων για τυχόν εμφάνιση ύποπτων συμπτωμάτων προσβολής
2. Σε καμία περίπτωση να μη μεταφέρεται το ύποπτο φυτικό υλικό εκτός του οπωρώνα
3. Να εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα υγιεινής για τους χώρους και τα μέσα που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια (καθαρά εργαλεία και μηχανικά μέσα, απολύμανσή τους πριν τη χρήση και καλό πλύσιμο αμέσως μετά τη χρήση τους, κτλ). 4. Να εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα υγιεινής για το προσωπικό που μετακινείται μέσα στον οπωρώνα (χρήση καλύμματος κεφαλής και γαντιών, πλύσιμο των χεριών, κτλ). 5. Να χρησιμοποιείται υγιές, πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό για την εγκατάσταση νέων οπωρώνων.

Σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων (γωνιώδεις νεκρωτικές κηλίδες στα φύλλα με ή χωρίς κίτρινη ζώνη, μάρανση και νέκρωση φύλλων ακτινιδιάς ή καρούλιασμα στις άκρες του ελάσματος, καστανοκόκκινος μεταχρωματισμός της επιφάνειας του κορμού, των βραχιόνων ή των κλάδων) σε έναν οπωρώνα, οι παραγωγοί πρέπει άμεσα να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  – τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου,
τηλ. 2351-351-116, -119, -128, -252.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
                                    ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
                                                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ