Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών του νομού Πιερίας.Πρόεδρος : Ξανθόπουλος Χρήστος
Αντιπρόεδρος (Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων) : Μπέης Νικόλαος
Γεν. Γραμματέας : Καραβίδας Ιωάννης
Ταμίας : Χηνόπουλος Ελευθέριος