Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Νέα τμήματα στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Κατερίνης (Ροδή Ελευθεριάδου Μελετλίδου, ακόμα μια δράση από μια δημοτική σύμβουλο που παράγει έργο και φαίνεται)
Ξεκίνησε ακόμα ένα νέο τμήμα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Κατερίνης το οποίο γίνεται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και το Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το νέο τμήμα πραγματοποιείται στην Τοπική Κοινότητα Κορινού με θέμα: «Ιταλικά Α1-Β1»

Όπως επισημαίνει στη δήλωσή της η αρμόδια εντεταλμένη σύμβουλος Ροδή Ελευθεριάδου- Μελετλίδου: «Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Κορινού και του κατοίκους της που αγκάλιασαν το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Κατερίνης. Σύντομα θα ξεκινήσουν τμήματα και σε άλλες τοπικές κοινότητες».