Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

Καταστατική Γενική Συνέλευση της Ε.Λ.Μ.Ε. Πιερίας την Τετάρτη 17/6

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Προς τα μέλη της Ε.Λ.Μ.Ε. Πιερίας
Σας καλούμε σε Καταστατική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 και ώρα 18:00 στο μικρό αμφιθέατρο του 2ου ΓΕ.Λ. Κατερίνης (πρώην Πολυκλαδικό). Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο την 
Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 και ώρα 18:00
Θέμα: Αλλαγή του άρθρου 11 ή του άρθρου 24 του καταστατικού της Ε.Λ.Μ.Ε. Πιερίας, που αφορούν τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. και του εποπτικού Συμβουλίου αντίστοιχα.
Θα συζητηθεί επίσης η πρόταση της Ε.Λ.Μ.Ε. προς το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. για τις ομάδες των σχολείων.
Η πραγματοποίηση καταστατικής Γ.Σ. αποφασίστηκε στη Γ.Σ. της 14ης Μαΐου παρουσία 40-50 μελών της Ε.Λ.Μ.Ε. Ωστόσο για την αλλαγή του καταστατικού απαιτείται η παρουσία των μισών οικονομικά τακτοποιημένων μελών (δηλαδή 351) και αυξημένη πλειοψηφία 75% των παρόντων υπέρ της αλλαγής.

Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε.  Ν. Πιερίας