Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

Ασφαλτοστρώσεις από το Δήμο Κατερίνης στη Δημοτική Ενότητα Κορινού

Την πρώτη φάση ασφαλτοστρώσεων στη Δημοτική Ενότητας Κορινού ολοκλήρωσαν τα συνεργεία του Δήμου Κατερίνης. Οι παρεμβάσεις αφορούν τη συντήρηση και την αντικατάσταση του ασφαλτικού τάπητα σε υφιστάμενες οδούς όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο, εντός της Δημοτικής Κοινότητας Κορινού, συνολικού εμβαδού 650 τετρ. μέτρων περίπου και επιπλέον 800 τετρ. μέτρων που οδηγούν προς την παραλία του Κορινού.


Τα συνεργεία του Δήμου Κατερίνης, βρίσκονται πάντα σε ετοιμότητα παρεμβαίνοντας κι εκτελώντας άμεσα τόσο τα αιτήματα των πολιτών όσο και τις ανάγκες που παρουσιάζονται στο οδικό δίκτυο, διατηρώντας ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο στη βέλτιστη δυνατή κατάσταση όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Κατερίνης.Οι ασφαλτοστρώσεις και οι συντηρήσεις οδοστρωμάτων συνεχίζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα σε όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου.