Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

Ενημέρωση για πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού ΟΓΑ

Αγαπητά μέλη,

     
Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Πέμπτη 11-6-2015 αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για τις επιχειρήσεις (τουριστικά καταλύματα, ταξιδιωτικά πρακτορεία, βιβλιοπωλεία, θέατρα),που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα Προγράμματα της Αγροτικής Εστίας έτους 2015.
Σας κοινοποιούμαι  τα έγγραφα μας στην ιστοσελίδα μας www.makedoniaholidays.gr (http://www.makedoniaholidays.gr/article.php?idr=94) και θα παρακαλούσαμε  να ανταποκριθείτε άμεσα  στην υποβολή των δικαιολογητικών ώστε να έχει χρόνο η Διοίκηση του ΟΓΑ να τα επεξεργαστεί προκειμένου να αρχίσουν όσο το δυνατό  πιο έγκαιρα τα προγράμματα.


Επισημάνουμε:
Όσοι επιχειρηματίες Τουριστικών Καταλυμάτων, πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται να συνάψουν σύμβαση µε τον ΟΓΑ, προκειμένου να δέχονται στα καταλύµατά τους δικαιούχους του Κοινωνικού Τουρισμού ή και δικαιούχους του Ιαµατικού Τουρισμού, μπορούν να ενημερωθούν για τους όρους των Προγραμμάτων (Προϋποθέσεις- Διαδικασίες Ένταξης- Υποχρεώσεις κλπ) από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr (Προγράμματα Αγροτικής Εστίας). Η Αίτηση–∆ήλωση Συμμετοχής θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.oga.gr/katalymata-aitiseis, εν συνεχεία θα εκτυπώνεται και θα αποστέλλεται η έντυπη μορφή της µε τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, υπογεγραμμένη νοµίµως, ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως µέχρι την 30-6-2015(ημερομηνία σφραγίδας Ταχυδρομείου ή αρ. πρωτ. εισερχομένου ΟΓΑ) στην κατωτέρω διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.), ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, Πατησίων 30, 101 70 ΑΘΗΝΑ

                                                Με εκτίμηση,
                                      Για το Δ.Σ. της Ο.Ε.Δ.Δ.Π.Η.Π.
                   Ο Πρόεδρος                                              Ο Γραμματέας
           Γρηγόριος Βεϊδαμενίδης                                   Ιωάννης Χαρίσης