Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

Η ψηφοφορία της 'ΑΛΗΘΕΙΑΣ'

Μην ξεχνάτε την ψηφοφορία μας…

Συμφωνείτε με τα νέα όρια φοίτησης των Δημοτικών Σχολείων της πόλης μας;


Ψηφίζετε πάνω δεξιά στην οθόνη σας.