Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

Πρωτότυπη συμπληρωματική πρόταση – εισήγηση της «Νέας Εποχής» για τα αδέσποτα ζώα

 

 

Πρωτότυπη συμπληρωματική πρόταση – εισήγηση της «Νέας Εποχής» για τα αδέσποτα ζώα                                                                                         Κατερίνη, 09/02/2015            
                                                                                         Αριθμ.πρ:6
            ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΗ
ΠΡΟΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΘΕΜΑ : «ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ»
Συμπληρώνοντας την ΠΡΟΤΑΣΗ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ  του συνδυασμού  «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ» με θέμα: «Αδέσποτα Ζώα»  με αριθμό πρωτοκόλλου 6/09-02-2015  
Προτείνουμε :
1)Την  υιοθεσία (πιστοποιημένων από κτηνίατρους) αδέσποτων σκύλων από δημότες του Δήμου Κατερίνης ,που θα  εξασφαλίζει την απαλλαγή της υποχρέωσής τους σε ποσοστό 50% ( πενήντα τοις εκατό ) από τους φόρους –τέλη που προκύπτουν από τη κατανάλωση νερού.
2)Το χρονικό διάστημα απαλλαγής τους, θα προσδιορίζεται από τη μέρα υιοθεσίας ως και τη μέρα του θανάτου του συγκεκριμένου αδέσποτου ζώου.
 

3)Την  υιοθεσία (πιστοποιημένων από κτηνίατρους) αδέσποτων σκύλων (που ανήκουν σε ράτσες «επιθετικών σκύλων» ή σκύλων που μπορούν να εκπαιδευτούν ως φύλακες γεγονός το οποίο θα πιστοποιεί η επιτροπή αδέσποτων ζώων συντροφιάς ), από επιχειρήσεις του Δήμου Κατερίνης ( , Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Π.Ε και ιδιωτικών επιχειρήσεων με μέγιστο αριθμό εργαζομένων τα πέντε άτομα. [Εξαιρούνται οι Α.Ε] ), να εξασφαλίζει την απαλλαγή της υποχρέωσής τους σε ποσοστό 40% ( σαράντα τοις εκατό ) από τους φόρους –τέλη που προκύπτουν από τη κατανάλωση νερού. Το χρονικό διάστημα απαλλαγής τους, να προσδιορίζεται από τη μέρα υιοθεσίας ως και τη μέρα του θανάτου του συγκεκριμένου σκύλου. 

 

4)Η υιοθεσία περισσοτέρων του ενός αδέσποτου σκύλου να μην επηρεάζει το ποσοστό απαλλαγής των παραπάνω ιδιωτών ή των παραπάνω επιχειρήσεων από τις συγκεκριμένες προαναφερθείσες οικονομικές υποχρεώσεις τους. 

Υποχρεώσεις όσων προβούν στην υιοθεσία αδέσποτου σκύλου. 
 

1)Πλήρη συμμόρφωση των ιδιοκτητών στο νόμο 4235/2014 
ΦΕΚ Α 32. 


2)Μία φορά τουλάχιστον το μήνα έπειτα ή όχι από προειδοποίηση η επιτροπή αδέσποτων ζώων συντροφιάς ( βάση του άρθρου 9 παράγραφος 12 .α του νόμου4235/2014) θα πραγματοποιεί επίσκεψη στο χώρο φιλοξενίας του σκύλου για έλεγχο του τρόπου διαβίωσης αυτού και εξακρίβωσης της συμμόρφωσης του ιδιοκτήτη στο νόμο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης βάση του Νόμου 4235/2014- ΦΕΚ Α 32 – 11.02.2014 θα επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις στους ιδιοκτήτες αυτών. 

Κίνητρα και οφέλη του Δήμου Κατερίνης από την εφαρμογή των παραπάνω . 

1)Μείωση αριθμού αδέσποτων ζώων  στον Δήμο Κατερίνης, ελάφρυνση και πιο εύρυθμη η λειτουργία του κυνοκομείου.

2)Αυτή τη στιγμή το σύνολο των αδέσποτων ζώων είναι μικρός σε σχέση με τον αριθμό  ρολόγια – μετρητές του Δήμου Κατερίνης. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν όλα τα αδέσποτα ζώα υιοθετηθούν τα έσοδα του Δήμου Κατερίνης θα επηρεάζονταν σε πολύ μικρό ποσοστό, αυξάνονται  ωστόσο από την αισθητή ίσως  μείωση σε δαπάνες όπως  σκυλοτροφές κ.τ.λ.

Κασιτερίδου Λένα
Σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Κατερίνης
Με το συνδυασμό «Νέα Εποχή για την Κατερίνη»
 http://nikosmakridis.blogspot.gr/2015/02/blog-post_12.html